Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Camera quay quyét zoom iCamMT-9820/iCamMT-9820-Sony

Camera quay quyét zoom iCamMT-9820/iCamMT-9820-Sony

Camera quay quét zoom 18X iCamMT-9820/9820-Sony; Độ phân giải Megapixel 1920x1080P; chuẩn nén H.264/JPEG; tương thích ONVIF; hồng ngoại 120m; zoom quang 18X; IP66...

Đăng lúc: 17-10-2016 12:43:30 PM | Đã xem: 47 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: iCamMT , Camera giám sát , Quay Quét Zoom
Camera quay quyét zoom iCamMT-9813/iCamMT-9813-Hitachi

Camera quay quyét zoom iCamMT-9813/iCamMT-9813-Hitachi

Camera quay quét zoom 18X iCamMT-9813/9813-Hitachi; Độ phân giải Megapixel 1280x960P; chuẩn nén H.264/JPEG; tương thích ONVIF; hồng ngoại 120m; zoom quang 18X; IP66...

Đăng lúc: 17-10-2016 12:40:12 PM | Đã xem: 25 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Camera giám sát , Quay Quét Zoom
Camera quay quyét zoom iCamMT-9720/iCamMT-9720-Sony

Camera quay quyét zoom iCamMT-9720/iCamMT-9720-Sony

Camera quay quét zoom 18X iCamMT-9720/9720-Sony; Độ phân giải Megapixel 1920x1080P; chuẩn nén H.264/JPEG; tương thích ONVIF; hồng ngoại 120m; zoom quang 18X; IP66...

Đăng lúc: 17-10-2016 12:35:28 PM | Đã xem: 25 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Camera giám sát , Quay Quét Zoom
Camera quay quyét zoom iCamMT-9713/iCamMT-9713-Hitachi

Camera quay quyét zoom iCamMT-9713/iCamMT-9713-Hitachi

Camera quay quét zoom 18X iCamMT-9713/9713-Hitachi; Độ phân giải Megapixel 1280x960P; chuẩn nén H.264/JPEG; tương thích ONVIF; hồng ngoại 120m; zoom quang 18X; IP66...

Đăng lúc: 17-10-2016 12:31:45 PM | Đã xem: 26 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Camera giám sát , Quay Quét Zoom
Camera quay quyét zoom iCamMT-9620

Camera quay quyét zoom iCamMT-9620

Camera quay quét zoom 18X iCamMT-9620; Độ phân giải Megapixel 1920x1080P; chuẩn nén H.264/JPEG; tương thích ONVIF; hồng ngoại 120m; zoom quang 18X; IP66...

Đăng lúc: 17-10-2016 12:27:22 PM | Đã xem: 22 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Camera giám sát , Quay Quét Zoom
Camera quay quyét zoom iCamMT-9613

Camera quay quyét zoom iCamMT-9613

Camera quay quét zoom 18X iCamMT-9613; Độ phân giải Megapixel 1280x960P; chuẩn nén H.264/JPEG; tương thích ONVIF; hồng ngoại 120m; zoom quang 18X; IP66...

Đăng lúc: 17-10-2016 12:24:54 PM | Đã xem: 23 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Camera giám sát , Quay Quét Zoom
Camera quay quyét zoom iCamMT-9520

Camera quay quyét zoom iCamMT-9520

Camera quay quét zoom 10X iCamMT-9520; Độ phân giải Megapixel 1920x1080P; chuẩn nén H.264/JPEG; tương thích ONVIF; hồng ngoại 50m; IP66...

Đăng lúc: 17-10-2016 12:21:08 PM | Đã xem: 18 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Camera giám sát , Quay Quét Zoom
Camera quay quyét zoom iCamMT-9513

Camera quay quyét zoom iCamMT-9513

Camera quay quét zoom 10X iCamMT-9513; Độ phân giải Megapixel 1280x960P; chuẩn nén H.264/JPEG; tương thích ONVIF; hồng ngoại 50m; IP66...

Đăng lúc: 17-10-2016 12:18:28 PM | Đã xem: 19 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Camera giám sát , Quay Quét Zoom
Camera hồng ngoại iCamMT-6810/6813/6820

Camera hồng ngoại iCamMT-6810/6813/6820

Camera hồng ngoại iCamMT-68xx; Độ phân giải Megapixel; Công nghệ đám mây; Chức năng P2P; chuẩn nén H.264/JPEG; tương thích ONVIF; hồng ngoại 80m; ống kính 6-22mm...

Đăng lúc: 15-10-2016 12:30:00 PM | Đã xem: 55 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Camera giám sát , Hồng ngoại
Camera hồng ngoại iCamMT-3320

Camera hồng ngoại iCamMT-3320

Camera hồng ngoại iCamMT-3320; Độ phân giải Megapixel 1920x1080P; Công nghệ đám mây; Chức năng P2P; chuẩn nén H.264/JPEG; tương thích ONVIF; hồng ngoại 50m;...

Đăng lúc: 15-10-2016 12:29:16 PM | Đã xem: 27 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Camera giám sát , Hồng ngoại
Camera hồng ngoại iCamMT-3313

Camera hồng ngoại iCamMT-3313

Camera hồng ngoại iCamMT-3113; Độ phân giải Megapixel 1280x960P; Công nghệ đám mây; Chức năng P2P; chuẩn nén H.264/JPEG; tương thích ONVIF; hồng ngoại 50m;...

Đăng lúc: 15-10-2016 12:27:07 PM | Đã xem: 16 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Camera giám sát , Hồng ngoại
Camera hồng ngoại iCamMT-3310

Camera hồng ngoại iCamMT-3310

Camera hồng ngoại iCamMT-3110; Độ phân giải HD 1280x720P; Công nghệ đám mây; Chức năng P2P; chuẩn nén H.264/JPEG; tương thích ONVIF; hồng ngoại 50m;...

Đăng lúc: 15-10-2016 12:24:45 PM | Đã xem: 17 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Camera giám sát , Hồng ngoại
Camera hồng ngoại iCamMT-3110

Camera hồng ngoại iCamMT-3110

Camera hồng ngoại iCamMT-3110; Độ phân giải HD 1280x720P; Công nghệ đám mây; Chức năng P2P; chuẩn nén H.264/JPEG; tương thích ONVIF; hồng ngoại 40m; ống kính 2.8-12mm...

Đăng lúc: 15-10-2016 12:21:54 PM | Đã xem: 22 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Camera giám sát , Hồng ngoại
Camera hồng ngoại iCamMT-1313

Camera hồng ngoại iCamMT-1313

Camera hồng ngoại iCamMT-1313; Độ phân giải Megapixel 1280x960P; Công nghệ đám mây; Chức năng P2P; chuẩn nén H.264/JPEG; tương thích ONVIF; hồng ngoại 20m...

Đăng lúc: 15-10-2016 12:19:22 PM | Đã xem: 22 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Camera giám sát , Hồng ngoại
Camera hồng ngoại iCamMT-1310

Camera hồng ngoại iCamMT-1310

Camera hồng ngoại iCamMT-1310; Độ phân giải HD 1280x720P; Công nghệ đám mây; Chức năng P2P; chuẩn nén H.264/JPEG; tương thích ONVIF; hồng ngoại 20m...

Đăng lúc: 15-10-2016 12:14:58 PM | Đã xem: 21 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Camera giám sát , Hồng ngoại
Camera hồng ngoại iCamMT-520

Camera hồng ngoại iCamMT-520

Camera hồng ngoại iCamMT-520; Zoom 4X; Độ phân giải Megapixel 1920x1080P; Công nghệ đám mây; Chức năng P2P; chuẩn nén H.264/JPEG; tương thích ONVIF; hồng ngoại 60m; PoE...

Đăng lúc: 15-10-2016 12:12:29 PM | Đã xem: 17 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Camera giám sát , Hồng ngoại
Camera hồng ngoại iCamMT-513

Camera hồng ngoại iCamMT-513

Camera hồng ngoại iCamMT-513; Zoom 4X; Độ phân giải Megapixel 1280x960P; Công nghệ đám mây; Chức năng P2P; chuẩn nén H.264/JPEG; tương thích ONVIF; hồng ngoại 60m; PoE...

Đăng lúc: 15-10-2016 12:10:02 PM | Đã xem: 24 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Camera giám sát , Hồng ngoại
Camera hồng ngoại iCamMT-420

Camera hồng ngoại iCamMT-420

Camera hồng ngoại iCamMT-420; Độ phân giải Megapixel 1280*1080P; Công nghệ đám mây; Chức năng P2P; chuẩn nén H.264/JPEG; tương thích ONVIF; hồng ngoại 60m...

Đăng lúc: 15-10-2016 12:06:39 PM | Đã xem: 20 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Camera giám sát , Hồng ngoại
Camera hồng ngoại iCamMT-413

Camera hồng ngoại iCamMT-413

Camera hồng ngoại iCamMT-413; Độ phân giải Megapixel 1280x960P; Công nghệ đám mây; Chức năng P2P; chuẩn nén H.264/JPEG; tương thích ONVIF; hồng ngoại 60m...

Đăng lúc: 15-10-2016 12:04:36 PM | Đã xem: 19 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Camera giám sát , Hồng ngoại
Camera hồng ngoại iCamMT-3120

Camera hồng ngoại iCamMT-3120

Camera hồng ngoại iCamMT-3120; Độ phân giải Megapixel 1920x1080P; Công nghệ đám mây; Chức năng P2P; chuẩn nén H.264/JPEG; tương thích ONVIF; hồng ngoại 40m; ống kính 2.8-12mm...

Đăng lúc: 14-10-2016 11:49:00 AM | Đã xem: 46 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: iCamMT , Camera giám sát , Hồng ngoại
1, 2, 3  Trang sau