Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Camera hình bán cầu iCamMT-8220

Camera hình bán cầu iCamMT-8220

Camera IP hình bán cầu iCamMT-8220; Độ phân giải Megapixel 1920x1080P; Công nghệ đám mây; Chức năng P2P; chuẩn nén H.264/JPEG; ONVIF; hồng ngoại 25m...

Đăng lúc: 12-10-2016 10:05:11 AM | Đã xem: 56 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: iCamMT , Camera giám sát , Hình bán cầu
Camera hình bán cầu iCamMT-8213

Camera hình bán cầu iCamMT-8213

Camera IP hình bán cầu iCamMT-8213; Độ phân giải Megapixel 1280x960P; Công nghệ đám mây; Chức năng P2P; chuẩn nén H.264/JPEG; ONVIF; hồng ngoại 25m...

Đăng lúc: 12-10-2016 10:02:23 AM | Đã xem: 51 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: iCamMT , Camera giám sát , Hình bán cầu
Camera hình bán cầu iCamMT-7820

Camera hình bán cầu iCamMT-7820

Camera IP hình bán cầu iCamMT-7820; Độ phân giải Megapixel 1900x1080P; Công nghệ đám mây; Chức năng P2P; chuẩn nén H.264/JPEG; ONVIF; hồng ngoại 25m...

Đăng lúc: 12-10-2016 09:58:31 AM | Đã xem: 49 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: iCamMT , Camera giám sát , Hình bán cầu
Camera hình bán cầu iCamMT-7813

Camera hình bán cầu iCamMT-7813

Camera IP hình bán cầu iCamMT-7813; Độ phân giải Megapixel 1280x960P; Công nghệ đám mây; Chức năng P2P; chuẩn nén H.264/JPEG; ONVIF; hồng ngoại 25m...

Đăng lúc: 12-10-2016 09:56:08 AM | Đã xem: 45 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: iCamMT , Camera giám sát , Hình bán cầu
Camera hình bán cầu iCamMT-7810

Camera hình bán cầu iCamMT-7810

Camera IP hình bán cầu iCamMT-7810; Độ phân giải HD 1280x720P; Công nghệ đám mây; Chức năng P2P; chuẩn nén H.264/JPEG; ONVIF; hồng ngoại 25m...

Đăng lúc: 12-10-2016 09:53:21 AM | Đã xem: 27 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Camera giám sát , Hình bán cầu
Camera hình bán cầu iCamMT-7520

Camera hình bán cầu iCamMT-7520

Camera IP hình bán cầu iCamMT-75220; Độ phân giải Megapixel 1920x1080P; Công nghệ đám mây; Chức năng P2P; chuẩn nén H.264/JPEG; ONVIF; hồng ngoại 30m...

Đăng lúc: 12-10-2016 09:48:55 AM | Đã xem: 41 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: iCamMT , Camera giám sát , Hình bán cầu
Camera hình bán cầu iCamMT-7513

Camera hình bán cầu iCamMT-7513

Camera IP hình bán cầu iCamMT-7513; Độ phân giải Megapixel 1280x960P; Công nghệ đám mây; Chức năng P2P; chuẩn nén H.264/JPEG; ONVIF; hồng ngoại 30m...

Đăng lúc: 12-10-2016 09:46:36 AM | Đã xem: 33 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: iCamMT , Camera giám sát , Hình bán cầu
iCamMT-7510

Camera hình bán cầu iCamMT-7510

Camera IP hình bán cầu iCamMT-7510; Độ phân giải HD 1280x720P; Công nghệ đám mây; Chức năng P2P; chuẩn nén H.264/JPEG; ONVIF; hồng ngoại 30m...

Đăng lúc: 12-10-2016 09:43:12 AM | Đã xem: 17 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Camera giám sát , Hình bán cầu
iCamMT-6720

Camera hình bán cầu iCamMT-6720

Camera IP hình bán cầu iCamMT-6710; Độ phân giải Megapixel 1920x1080P; Công nghệ đám mây; Chức năng P2P; chuẩn nén H.264/JPEG; ONVIF...

Đăng lúc: 30-09-2016 12:16:54 PM | Đã xem: 48 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Camera giám sát , Hình bán cầu
iCamMT-6310

Camera hình bán cầu iCamMT-6310

Camera IP hình bán cầu iCamMT-6310; Độ phân giải Megapixel; Công nghệ đám mây; Chức năng P2P; Chất liệu Plastic chuyên lắp trong nhà, hồng ngoại 20m...

Đăng lúc: 03-03-2016 10:25:00 AM | Đã xem: 1743 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Camera giám sát , Hình bán cầu
iCamMT-6710

Camera hình bán cầu iCamMT-6710

Camera IP hình bán cầu iCamMT-6710; Độ phân giải Megapixel; Công nghệ đám mây; Chức năng P2P; chuẩn nén H.264/JPEG; ONVIF...

Đăng lúc: 01-03-2016 10:38:00 AM | Đã xem: 1974 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Camera giám sát , Hình bán cầu
iCamMT-6713

Camera hình bán cầu iCamMT-6713

Camera IP hình bán cầu iCamMT-6713; Độ phân giải Megapixel; Công nghệ đám mây; Chức năng P2P; chuẩn nén H.264/JPEG; ONVIF...

Đăng lúc: 01-03-2016 10:32:00 AM | Đã xem: 1796 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Camera giám sát , Hình bán cầu