Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Camera hồng ngoại iCamMT-6810/6813/6820

Camera hồng ngoại iCamMT-6810/6813/6820

Camera hồng ngoại iCamMT-68xx; Độ phân giải Megapixel; Công nghệ đám mây; Chức năng P2P; chuẩn nén H.264/JPEG; tương thích ONVIF; hồng ngoại 80m; ống kính 6-22mm...

Đăng lúc: 15-10-2016 12:30:00 PM | Đã xem: 55 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Camera giám sát , Hồng ngoại
Camera hồng ngoại iCamMT-3320

Camera hồng ngoại iCamMT-3320

Camera hồng ngoại iCamMT-3320; Độ phân giải Megapixel 1920x1080P; Công nghệ đám mây; Chức năng P2P; chuẩn nén H.264/JPEG; tương thích ONVIF; hồng ngoại 50m;...

Đăng lúc: 15-10-2016 12:29:16 PM | Đã xem: 27 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Camera giám sát , Hồng ngoại
Camera hồng ngoại iCamMT-3313

Camera hồng ngoại iCamMT-3313

Camera hồng ngoại iCamMT-3113; Độ phân giải Megapixel 1280x960P; Công nghệ đám mây; Chức năng P2P; chuẩn nén H.264/JPEG; tương thích ONVIF; hồng ngoại 50m;...

Đăng lúc: 15-10-2016 12:27:07 PM | Đã xem: 16 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Camera giám sát , Hồng ngoại
Camera hồng ngoại iCamMT-3310

Camera hồng ngoại iCamMT-3310

Camera hồng ngoại iCamMT-3110; Độ phân giải HD 1280x720P; Công nghệ đám mây; Chức năng P2P; chuẩn nén H.264/JPEG; tương thích ONVIF; hồng ngoại 50m;...

Đăng lúc: 15-10-2016 12:24:45 PM | Đã xem: 17 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Camera giám sát , Hồng ngoại
Camera hồng ngoại iCamMT-3110

Camera hồng ngoại iCamMT-3110

Camera hồng ngoại iCamMT-3110; Độ phân giải HD 1280x720P; Công nghệ đám mây; Chức năng P2P; chuẩn nén H.264/JPEG; tương thích ONVIF; hồng ngoại 40m; ống kính 2.8-12mm...

Đăng lúc: 15-10-2016 12:21:54 PM | Đã xem: 22 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Camera giám sát , Hồng ngoại
Camera hồng ngoại iCamMT-1313

Camera hồng ngoại iCamMT-1313

Camera hồng ngoại iCamMT-1313; Độ phân giải Megapixel 1280x960P; Công nghệ đám mây; Chức năng P2P; chuẩn nén H.264/JPEG; tương thích ONVIF; hồng ngoại 20m...

Đăng lúc: 15-10-2016 12:19:22 PM | Đã xem: 22 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Camera giám sát , Hồng ngoại
Camera hồng ngoại iCamMT-1310

Camera hồng ngoại iCamMT-1310

Camera hồng ngoại iCamMT-1310; Độ phân giải HD 1280x720P; Công nghệ đám mây; Chức năng P2P; chuẩn nén H.264/JPEG; tương thích ONVIF; hồng ngoại 20m...

Đăng lúc: 15-10-2016 12:14:58 PM | Đã xem: 21 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Camera giám sát , Hồng ngoại
Camera hồng ngoại iCamMT-520

Camera hồng ngoại iCamMT-520

Camera hồng ngoại iCamMT-520; Zoom 4X; Độ phân giải Megapixel 1920x1080P; Công nghệ đám mây; Chức năng P2P; chuẩn nén H.264/JPEG; tương thích ONVIF; hồng ngoại 60m; PoE...

Đăng lúc: 15-10-2016 12:12:29 PM | Đã xem: 17 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Camera giám sát , Hồng ngoại
Camera hồng ngoại iCamMT-513

Camera hồng ngoại iCamMT-513

Camera hồng ngoại iCamMT-513; Zoom 4X; Độ phân giải Megapixel 1280x960P; Công nghệ đám mây; Chức năng P2P; chuẩn nén H.264/JPEG; tương thích ONVIF; hồng ngoại 60m; PoE...

Đăng lúc: 15-10-2016 12:10:02 PM | Đã xem: 24 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Camera giám sát , Hồng ngoại
Camera hồng ngoại iCamMT-420

Camera hồng ngoại iCamMT-420

Camera hồng ngoại iCamMT-420; Độ phân giải Megapixel 1280*1080P; Công nghệ đám mây; Chức năng P2P; chuẩn nén H.264/JPEG; tương thích ONVIF; hồng ngoại 60m...

Đăng lúc: 15-10-2016 12:06:39 PM | Đã xem: 20 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Camera giám sát , Hồng ngoại
Camera hồng ngoại iCamMT-413

Camera hồng ngoại iCamMT-413

Camera hồng ngoại iCamMT-413; Độ phân giải Megapixel 1280x960P; Công nghệ đám mây; Chức năng P2P; chuẩn nén H.264/JPEG; tương thích ONVIF; hồng ngoại 60m...

Đăng lúc: 15-10-2016 12:04:36 PM | Đã xem: 19 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Camera giám sát , Hồng ngoại
Camera hồng ngoại iCamMT-3120

Camera hồng ngoại iCamMT-3120

Camera hồng ngoại iCamMT-3120; Độ phân giải Megapixel 1920x1080P; Công nghệ đám mây; Chức năng P2P; chuẩn nén H.264/JPEG; tương thích ONVIF; hồng ngoại 40m; ống kính 2.8-12mm...

Đăng lúc: 14-10-2016 11:49:00 AM | Đã xem: 46 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: iCamMT , Camera giám sát , Hồng ngoại
Camera hồng ngoại iCamMT-3113

Camera hồng ngoại iCamMT-3113

Camera hồng ngoại iCamMT-3113; Độ phân giải Megapixel 1280x960P; Công nghệ đám mây; Chức năng P2P; chuẩn nén H.264/JPEG; tương thích ONVIF; hồng ngoại 40m; ống kính 2.8-12mm...

Đăng lúc: 30-09-2016 11:55:14 AM | Đã xem: 34 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: iCamMT , Camera giám sát , Hồng ngoại
Camera hồng ngoại iCamMT-410

Camera hồng ngoại iCamMT-410

Camera hồng ngoại iCamMT-410; Độ phân giải HD 1280x720P; Công nghệ đám mây; Chức năng P2P; chuẩn nén H.264/JPEG; tương thích ONVIF; hồng ngoại 60m...

Đăng lúc: 01-03-2015 11:11:00 AM | Đã xem: 1845 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Camera giám sát , Hồng ngoại
Camera hồng ngoại iCamMT-210

Camera hồng ngoại iCamMT-220

Camera hồng ngoại iCamMT-220; Độ phân giải Megapixel 1920x1080P; Công nghệ đám mây; Chức năng P2P; chuẩn nén H.264/JPEG; tương thích ONVIF; hồng ngoại 25m...

Đăng lúc: 01-03-2015 09:59:00 AM | Đã xem: 1201 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Camera giám sát , Hồng ngoại
Camera hồng ngoại iCamMT-210

Camera hồng ngoại iCamMT-213

Camera hồng ngoại iCamMT-213; Độ phân giải Megapixel 1280x960P; Công nghệ đám mây; Chức năng P2P; chuẩn nén H.264/JPEG; tương thích ONVIF; hồng ngoại 25m...

Đăng lúc: 01-03-2015 09:43:00 AM | Đã xem: 1171 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Camera giám sát , Hồng ngoại
Camera hồng ngoại iCamMT-210

Camera hồng ngoại iCamMT-210

Camera hồng ngoại iCamMT-210; Độ phân giải HD 1280x720P; Công nghệ đám mây; Chức năng P2P; chuẩn nén H.264/JPEG; tương thích ONVIF; hồng ngoại 25m...

Đăng lúc: 01-03-2015 09:38:00 AM | Đã xem: 1217 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Camera giám sát , Hồng ngoại
Camera giám sát KPC136ET

Camera hồng ngoại iCamMT-113-B

Camera hồng ngoại iCamMT-113-B; Độ phân giải HD 1280x960P; Công nghệ đám mây; Chức năng P2P; chuẩn nén H.264/JPEG; tương thích ONVIF; hồng ngoại 25m...

Đăng lúc: 01-03-2015 09:30:00 AM | Đã xem: 1186 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Camera giám sát , Hồng ngoại
Camera hồng ngoại iCamMT-110-B

Camera hồng ngoại iCamMT-110-B

Camera hồng ngoại iCamMT-110-B; Độ phân giải HD 1280x720P; Công nghệ đám mây; Chức năng P2P; chuẩn nén H.264/JPEG; tương thích ONVIF; hồng ngoại 25m...

Đăng lúc: 01-03-2015 09:24:00 AM | Đã xem: 1141 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Camera giám sát , Hồng ngoại