Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Camera quay quyét zoom iCamMT-9820/iCamMT-9820-Sony

Camera quay quyét zoom iCamMT-9820/iCamMT-9820-Sony

Camera quay quét zoom 18X iCamMT-9820/9820-Sony; Độ phân giải Megapixel 1920x1080P; chuẩn nén H.264/JPEG; tương thích ONVIF; hồng ngoại 120m; zoom quang 18X; IP66...

Đăng lúc: 17-10-2016 12:43:30 PM | Đã xem: 47 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: iCamMT , Camera giám sát , Quay Quét Zoom
Camera quay quyét zoom iCamMT-9813/iCamMT-9813-Hitachi

Camera quay quyét zoom iCamMT-9813/iCamMT-9813-Hitachi

Camera quay quét zoom 18X iCamMT-9813/9813-Hitachi; Độ phân giải Megapixel 1280x960P; chuẩn nén H.264/JPEG; tương thích ONVIF; hồng ngoại 120m; zoom quang 18X; IP66...

Đăng lúc: 17-10-2016 12:40:12 PM | Đã xem: 25 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Camera giám sát , Quay Quét Zoom
Camera quay quyét zoom iCamMT-9720/iCamMT-9720-Sony

Camera quay quyét zoom iCamMT-9720/iCamMT-9720-Sony

Camera quay quét zoom 18X iCamMT-9720/9720-Sony; Độ phân giải Megapixel 1920x1080P; chuẩn nén H.264/JPEG; tương thích ONVIF; hồng ngoại 120m; zoom quang 18X; IP66...

Đăng lúc: 17-10-2016 12:35:28 PM | Đã xem: 25 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Camera giám sát , Quay Quét Zoom
Camera quay quyét zoom iCamMT-9713/iCamMT-9713-Hitachi

Camera quay quyét zoom iCamMT-9713/iCamMT-9713-Hitachi

Camera quay quét zoom 18X iCamMT-9713/9713-Hitachi; Độ phân giải Megapixel 1280x960P; chuẩn nén H.264/JPEG; tương thích ONVIF; hồng ngoại 120m; zoom quang 18X; IP66...

Đăng lúc: 17-10-2016 12:31:45 PM | Đã xem: 26 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Camera giám sát , Quay Quét Zoom
Camera quay quyét zoom iCamMT-9620

Camera quay quyét zoom iCamMT-9620

Camera quay quét zoom 18X iCamMT-9620; Độ phân giải Megapixel 1920x1080P; chuẩn nén H.264/JPEG; tương thích ONVIF; hồng ngoại 120m; zoom quang 18X; IP66...

Đăng lúc: 17-10-2016 12:27:22 PM | Đã xem: 22 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Camera giám sát , Quay Quét Zoom
Camera quay quyét zoom iCamMT-9613

Camera quay quyét zoom iCamMT-9613

Camera quay quét zoom 18X iCamMT-9613; Độ phân giải Megapixel 1280x960P; chuẩn nén H.264/JPEG; tương thích ONVIF; hồng ngoại 120m; zoom quang 18X; IP66...

Đăng lúc: 17-10-2016 12:24:54 PM | Đã xem: 23 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Camera giám sát , Quay Quét Zoom
Camera quay quyét zoom iCamMT-9520

Camera quay quyét zoom iCamMT-9520

Camera quay quét zoom 10X iCamMT-9520; Độ phân giải Megapixel 1920x1080P; chuẩn nén H.264/JPEG; tương thích ONVIF; hồng ngoại 50m; IP66...

Đăng lúc: 17-10-2016 12:21:08 PM | Đã xem: 18 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Camera giám sát , Quay Quét Zoom
Camera quay quyét zoom iCamMT-9513

Camera quay quyét zoom iCamMT-9513

Camera quay quét zoom 10X iCamMT-9513; Độ phân giải Megapixel 1280x960P; chuẩn nén H.264/JPEG; tương thích ONVIF; hồng ngoại 50m; IP66...

Đăng lúc: 17-10-2016 12:18:28 PM | Đã xem: 19 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Camera giám sát , Quay Quét Zoom
Camera quay quyét zoom iCamMT-9113

Camera quay quyét zoom iCamMT-9113

Camera quay quét zoom iCamMT-9120; Độ phân giải Megapixel 1920x1280P; chuẩn nén H.264/JPEG; tương thích ONVIF; hồng ngoại 50m; ...

Đăng lúc: 30-09-2016 12:08:38 PM | Đã xem: 49 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Camera giám sát , Quay Quét Zoom
Camera quay quyét zoom iCamMT-9120

Camera quay quyét zoom iCamMT-9120

Camera quay quét zoom iCamMT-9120; Độ phân giải Megapixel 1920x1280P; chuẩn nén H.264/JPEG; tương thích ONVIF; hồng ngoại 50m; ...

Đăng lúc: 30-09-2016 12:05:06 PM | Đã xem: 47 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Camera giám sát , Quay Quét Zoom